Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Where to buy generic prilosec what does prilosec cost

  4 stars based on 164 reviews
  14 On microscopic evaluation, “exclamation-point” hairs are found, in which the proximal hair shaft has thinned but the distal portion remains of normal caliber ( Figure 7).

  they told me that 3-5 days I will receive the package and after receiving it, buy shuddha guggulu lipoma i took the medicine as prescribed by him at the end of the one week, he told me to go to the hospital for a check up, and i went, surprisingly after the test the doctor confirm me HIV AIDS simplex virus negative, i thought it was a joke, i went to other hospital and was also negative, thank you for saving my life, I promise I will always testify of your good works. «Lady Gaga Lets It Bleed During Eye-Popping VMA Performance» (en inglés). SOLUCION : En mi caso ha bastado con colocar un trozo de cartón del embalaje de la nevera , prilosec 20 mg delayed release de manera que ninguna de las patas toque el suelo. Most of these gene mutations cause diabetes by making the pancreas less able to make insulin.
  prilosec otc costco price
  Cialis Super Aktiv kann Schwindel, buy ponstel uses Benommenheit, Bewusstlosigkeit oder verschwommenes Sehen verursachen.

  Prilosec 40 mg dosage


  Sertraline is extensively metabolized and excretion of unchanged drug in urine is a minor route of elimination. coli , reach much higher population levels in the gut flora of infants than in adults, as many strict anaerobes do not establish until individuals are several years old. 'Sometimes women will come along with a lot of relationship dissatisfaction and then say that they don't know why they don't want to have sex any more. In addition, where to buy generic prilosec these drugs aren’t effective against methicillin-resistant staph aureus, or MRSA, a particularly resistant bacteria.

  Equine prilosec 40 mg


  If the action can be called indirect ANA, the retinoid directly affect the processes of renewal of the epidermis. This infection is second in number only to bacterial infections. Doxycycline is available in a liquid form that cat owners find easier to give their feline companions. 'Borrowing information' from adjacent counties by partial pooling produces better estimates for each county, where to buy generic prilosec and Bayes/empirical Bayes methods structure the approach. Telavancin: (Moderate) Concurrent or sequential use of telavancin with other potentially nephrotoxic drugs such as Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) may lead to additive nephrotoxicity. dapoxetine soltab schmelztabletten 90mg Clonidin können jeden patienten entsprechende. „ Dezastru pentru Maria Șarapova după ce a fost depistată pozitiv: Federația Internațională de Tenis a suspendat-o, iar Nike a întrerupt contractul”. Under Barry’s leadership both entities grew to become significant forces within today’s global network. Sildenafil ( Viagra), prilosec online printable coupons tadalafil ( Cialis), and vardenafil ( Levitra) can help improve men's potency by dilating blood vessels in the penis, to allow for the increased blood flow necessary for an erection. An "alkylaryl" or an "arylalkyl" moiety is an alkyl substituted with an aryl ( e.g., where can i buy lamisil once phenylmethyl (benzyl)). Sin embargo, buying viagra from india los geles pueden secar la piel, así que si tienes la piel seca, el Retin A en crema puede ser la mejor opción.

  O que começa errado, where to buy generic prilosec tende sempre a terminar errado, principalmente quando não se reconhece os erros e os corrige durante a caminhada.

  It occurs when the lower chambers of the heart (the ventricles) begin to quiver instead of pumping normally.

  Cost of generic prilosec


  Drug therapy should be considered for all patients with alcohol dependence who do not have medical contraindications to the use of the drug and who are willing to take it. In a 2012 paper, researchers theorized that optimizing vitamin D levels could reduce certain risk factors for erectile dysfunction, such as arterial stiffness, diabetes mellitus, hypertension, and inflammation of the endothelium.

  One exception is antacid medications, prilosec otc 20 mg such as Maalox, which can affect the way your body absorbs gabapentin. Il medicinale viene venduto in forma di pillola e deve essere assunto per via orale ingerendo con un po' d'acqua e indipendentemente dai pasti. This is because Zoloft and alcohol both affect your brain. He has a 40-pack-year smoking history, prescription prilosec vs over the counter currently smokes a pack of cigarettes per day, and has a strong family history of coronary artery disease. Le mécanisme de création physiologique se compose à la libération de l’oxyde de l’azote dans la réponse de la stimulation de sexe. In patients at low immunologic risk who receive induction therapy, where to buy generic prilosec corticosteroid discontinuation during first week after transplantation is suggested. iron), and multivitamins may reduce moxifloxacin absorption.

  Compar- ability of different methods of retrospective exposure assessment of metals in manufacturing industries. taxonomic units is the absence of acquired genes for antimicrobial resistance to clinically relevant antibiotics ( 17, where can i buy prednisolone 5mg 50), hence the proposal of the antimicrobial breakpoint values for microorganisms by the European Food Safety Authority ( 16). coli HB 101 pSL 1456 NC 50273-01 [ tet(E)] (all from the Public Health Laboratory Service, London, United Kingdom). Seguiré con ella en días alternos o probaré con un porcentaje más bajo. Valproate treatment of older psychotic patients with organic mental syndromes and behavioral dyscontrol. In order to tighten blood vessels, angiotensin II must bind with a receptor site. The number shows through a window in the back of the actuator. Read the leaflet that comes with the inhaler for details of possible side-effects. The prescription also cannot be submitted to count towards out-of-pocket cost under any prescription medicine plan. This is in no way to say that all transgender people have emotional problems, but I just want to recognize that our bodies, our gender, and our sexuality can be confusing even when everything lines up. Depression was the most important variable associated with persistent chronic pain ( Magni et al. Metformin suppresses intestinal polyp growth in ApcMin/+ mice. Sam's display of fiery temper—countering the defense claim that the defendant is a gently physician with an even disposition.' Defense counsel made motions for change of venue, continuance and mistrial, but they were denied. Some controlled trials have found an added benefit from the use of these agents in patients with very severe facial paralysis. It occurs less frequently with patients taking Minocin on a three times per week basis. Health Experts See All Frances Largeman-Roth, RD Nutrition & Dietetics Dr. Surely the company that makes this drug knows the side effects. A wasp sting reactivated Samantha’s Lyme disease eight months after her first attack. Crossing her hand in front of her crotch will start, clomid to buy but if she has a really tumescent member, this may not provide adequate coverage. The fact is, where to buy generic prilosec Viagra use has become so common today that even the "young pups" -- who we really doubt need it, by the way -- are using it too. If Austin lost, he would be banned from wrestling for the WWF Championship again; if he won, Vince McMahon would be banned from appearing on WWF TV. An Approach to Drug Abuse, prilosec online bunco Intoxication and Withdrawal. Doses higher than 320 mg/day have not proved to be efficacious. Bei Impotenz handelt es sich oftmals um ein organisches Problem. Bacteria-fighting beards: how facial hair could help tackle antibiotic resistance Contrary to popular belief, prilosec 10mg tablets beards are not unhygienic. [145 ]​ [146 ]​ Por otra parte, se dio a conocer que DJ White Shadow contribuyó en la producción. Separaram-se em 1967, quando ela tinha sete anos de idade, depois que sua mãe tornou público que estava tendo um relacionamento com o empresário também casado, Peter Shand Kydd. I have been prescribed Gabapentin 300mg at bedtime for Fibromyalgia and lupus pain.My days are filled with pain, where to buy generic prilosec swelling, and numbness in fingers and toes. Do not apply a double dose to make up for a missed one.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top