Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  What are the side effects of paxil 20 mg paxil cr 25mg indicação

  4 stars based on 59 reviews
  The state of pharmacotherapy for the treatment of alcohol dependence. They found anti-TG6 in 68 out of 274 celiac disease patients and in 19/121 control subjects, voltaren 50 mg compresse dosaggio though the differences between the two groups was significant. Die Befürchtungen der Männer sind vollkommen begründet. To ensure optimum objectivity, data from product information, commercial or non-authoritative references is never used. In the past, treatment of bacterial infections was difficult because people did not have access to antibiotic medications, nor did they even understand or have any idea as to what was causing their diseases in the first place.
  how to order paxil
  In addition, zyprexa olanzapine 10 mg the 1997 State Children’s Health Insurance Program (now referred to as CHIP, and previously as SCHIP), a federal-state partnership, represented the largest single expansion of health insurance coverage for children in the United States in more than 30 years. DHT is known to bind to the receptor on the hair follicle. I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. norplant hjælper kvinder med at slippe af med psykisk ubehag, som følge af nødvendigheden af at bruge hormonel prævention hver dag. Viola, nizoral shampoo price ireland too, earns marriage with the man of her choice by acting literally as both male and female, and cleverly manipulating the Duke's relationship with Olivia. i emailed him and he got back to me, what are the side effects of paxil 20 mg he gave me some comforting words with his herbal pills for Penis Enlargement, Within 3 week of it, i began to feel the enlargement of my penis, ” and now it just 4 weeks of using his products my penis is about 9 inches longer, and i had to settle out with my Ex girlfriend Jane, i was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Antipsychotics – Several studies have shown that antipsychotics are effective in reducing aggressive and irritable behavior. • The word portmanteau shows up in a lot of the literature I read for school assignments. I have since learned that good writing tends to bring out different reactions in different people and different interpretations. Instead of wanting sex 5 times per week, what are the side effects of paxil 20 mg I only want it twice per month now. [11] The wholesale price in the developing world is about US$40.50 per month. See, for example, the techniques described in Oligonucleotide Synthesis, 1984, Gait, M. Save up to 80% instantly!", what are the side effects of paxil 20 mg "side_effects_page": "Learn about side effects and possible interactions when taking Zoloft (Sertraline)", "medicare_seo_page": "Medicare coverage and pricing details for Zoloft.
  buying paxil online
  Breastfeeding is not recommended while taking LYRICA. Representative oral desensitization and intravenous desensitization protocols are presented.
  paxil 10 mg a day
  These doses were typically one-tenth the paralyzing dose of a noncompetitive paralytic agent, do i need a prescription for paxil such as vecuronium or pancuronium.
  paxil 40 mg side effects
  After seeing no peeling the first few days, I decided to apply it in the mornings as well. Antes delas, não havia nenhuma opção por via oral. 6, order levitra canada 9, 10 Available data support the use of this assay as a complement to HbA1c testing in patients with moderately or well-controlled HbA1c levels ( Figure). I’d really like to be a part of community where I can get opinions from other experienced individuals that share the same interest. They quickly adjust as to not damage the muscles. The use of a beta-adrenergic agonist alone may not be adequate to control asthma in many patients.

  Tapering off 10mg paxil


  A depressed person whose thyroid gland is even slightest underactive will respond poorly to antidepressants. Los productos Liebhher, en especial los frigoríficos, son uno de los electrodomésticos más comunes en Europa. I wish they had made the top portion of my veneers near the gum line more opaque while making the bottoms ends transparent so that they would still be natural. A progressive decrease in urinary salt wastage occurs as the renal tubule matures throughout infancy. Side effects of TCAs include increased heart rate, 300 mg dramamine high drowsiness, blurred vision, dizziness, dry mouth, sexual dysfunction, and confusion. Some coming from as A regarding overseas as Denmark, paxil 12.5mg fever Korea, and Pakistan. Think of the side effects of albuterol: tachycardia secondary to peripheral vasodilation, atarax 0.25mg lozenges palpitations, hypoglycemia, tremor, sweats, agitation, and even crazy stuff in extreme cases like pulm edema, tachyarrhythmia, etc... No interactúa demasiado con los medicamentos que son procesados por el hígado, what are the side effects of paxil 20 mg incluso con los ARVs. The trial data were monitored by staff from the coordinating center. Working in factories was better than working in the domestic service business.
  buy paxil online from usa
  Go to illustrations to Jane Austen's other novels, paxil 6.25 mg by C.E. In the setting of GI bleeding, for example, a drop in blood pressure and/or rise in heart rate after this maneuver is a marker of significant blood loss and has important prognostic implications.

  Randomized, paxil klonopin 4mg controlled trials found that luteal-phase spironolactone improved psychological and physical symptoms of premenstrual syndrome over 2-6 months compared with placebo. It also states that the supplier can choose between HASS and Burn-In. Para un cuerpo joven la ingesta de estos fármacos es realmente peligrosa, paxil 7.5 mg existe un alto riesgo de desarrollar problemas de infertilidad y diversas enfermedades en una docena de años. Because of this action, it can be used to help treat hair loss. I've used it some pimples and it dries them out by the next day, efectos secundarios de paxil 10 mg way faster than other acne fighting product I've used. • ^ Mitchell BM, Bloom DC, Cohrs RJ, Gilden DH, Kennedy PG, Herpes simplex virus-1 and varicella-zoster virus latency in ganglia ( PDF), in J. Elles peuvent également être transmises à des prestataires de services qui s’engagent à respecter la confidentialité et la sécurité des données et qui les utilisent uniquement aux fins des prestations exécutées pour le compte de Pfizer. But don’t discount the expertise that your dog’s veterinarian can offer.
  paxil film tablet 20 mg 28 tb
  It works great for 36 hrs., buy paxil cheap and not to bad for another 24hrs., and just okay erections until I take 10mg again after 72 hrs. I wore a large sunhat and glasses, what are the side effects of paxil 20 mg and still came home with a moderate sunburn. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. The shaken sample solutions were then centrifuged at the rate of 4500 rpm for 5 min. ① weather 天氣 tiānqì ② [linguistics] aspiration 送氣 sòngqì v.

  Buy paxil without prescription


  To avoid this it should be used with two to tree other products. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Therefore, a proper PCT is crucial for maintaining the homeostasis in your body and boosting your health levels. The RSV’s tendency to blend linguistic features into the contextual background may be seen also in its handling of syntactic details. Author information 1 Institute of Biochemistry - Center for Preventive Doping Research, German Sport University Cologne, Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933, Cologne, Germany.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top