Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Prednisolone acetate buy methylprednisolone 4mg tab

  4 stars based on 130 reviews
  A-OK, prednisolone 5mg for humans May 20, at the JCCs Zale Auditorium for only $5 for a admittance, you last analysis see an irregular performance of “West Side Story.” Twenty-six adults with developmental delays are make an issue of actors in this special production. Am Mary Beth Johnson my short story and how this man Dr.ODODOWU came to my rescues i got married to my husband in the year 2007 and we were both in love and our married life was one of the best marital home in my community not until last year when my husband went to Spain on a business trip and he was suppose to come back in two weeks time on that business trip and to my best and ugly surprise he did come back on his two week even when i try calling he no longer respond to my calls and this period i was carrying his baby inside me and i began to fall sick because i was now suspecting something met have happened to he until when it was now a month my husband came back home and i observe that he was not acting the way he use to before the journey to Spain so one day he woke up and ask me out of the house and i thought it was a joke but it was not because he treaten to do something stupid to me and the baby if i refuse to live the house so i want to my mother house and after two month i began seeing my husband with another lady only for me to find out that he brought the lady from Spain so i was down and looking for what to do to get my husband back because the way the lady was dancing around with my husband i knew it was not just ordinary so i vow not to rest until i have my husband back with me and my new baby because this time i have given birth to the baby and my husband never come to say hello so one day as i was browsing on the internet i saw a testimony shared by a lady named Susan about this Dr. Various forms are available for self injection including manipulated versions that take it’s life in the body from 20 minutes to 20 hours, truncated form resistant to binding proteins and spliced variants that work by causing the awakening and then proliferation of normally dormant for life stem cells. Sertraline helps to block the reuptake of serotonin so that more remains in the space between the brain's nerve cells. If progestin-induced bleeding is planned, prednisolone acetate buy or if spontaneous uterine bleeding occurs prior to therapy, the regimen of 50 mg daily for 5 days should be started on or about the 5th day of the cycle. La foto que data de más de tres décadas fue considerada muy provocadora para publicación por el Daily Mirror.

  The immune system is your body’s defense system. It was previously thought that antibiotics may decrease the effectiveness of OCs containing estrogens due to stimulation of metabolism or a reduction in enterohepatic circulation via changes in GI flora. As noted in the Second and Third Periodic Report, ic methylprednisolone 4mg dose pack side effects the United States became a party to the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography in 2003. Sono grande, all' ipofisi del new socrates antropizzazione trial ed set extreme è il migliore lanceolate per la opere di ospedale e suffer.
  prednisolone 5mg for dogs
  She is a 44-year-old part-time elementary-school teacher, prednisolone acetate buy and that day she wore red pants and a canary yellow scarf. “Excelente, prednisolone prednisone methylprednisolone 4mg desde que o acordo seja feito de forma a garantir transferência de tecnologia. An earlier version of this article incorrectly described some of the details of a study. If you use a nebulizer to inhale the drug, prednisolone acetate buy you may lessen symptoms if you can switch to a metered dose inhaler. Jedoch vertrage ich das Mittel nicht recht wohl, bald nach Einnahme bekomme ich Kopfschmerz und mein Haut einfach brennt. By definition, overuse of simple analgesics for headache is defined as more than 15 headache treatment days per month of analgesic use. When I was 16 my dentist started treatment on it and as I was young and naïve I didn’t get all the info I should have, instead I sat there not knowing what he was going to do. About 20% of cases of cystic fibrosis present with meconium ileus, while approximately 20% of one series of cases of meconium ileus did not have cystic fibrosis. She holds a Master of Science in clinical nutrition from the University of Alabama at Birmingham where she also completed a pediatric nutrition fellowship. KT said the first parcelling will stand aghast at in the Seoul metropolitan area, prednisolone acetate buy with further deployments considerably expanding across the country. Give Retin A 3 months to deliver its great results. When the infection spreads from the cervix to the fallopian tubes (tubes that carry eggs from the ovaries to the uterus), cost prednisolone acetate generic some women still have no signs or symptoms.
  methylprednisolone jitters online
  То есть, prednisolone acetate buy такие препараты могут улучшить потенцию, но не стимулируют либидо. Blood pressure, heart rate and ECG's were recorded during serial exercise treadmill testing. He serves as the innocent observer with romantic illusions. Treatment of recurrent herpes simplex labialis with oral acyclovir. And encouraged me to look at medication continuously. It was previously believed that the substance should be out of the system of an athlete within days but WADA now believes it could be present in long-term users, prednisolone acetate buy in trace amounts, for weeks, if not months. A full discussion of pelvic obliquity is presented in Chapter 9 cheap extra super viagra 200mg on-line. is a multi-t asking retinol serum which h as been shown to r adic ally improv... Typically, buy benicar uk the individual is clinically intoxicated or already in withdrawal at the outset of detoxification. The precise function of these receptors has not been established [see Warnings and Precautions (5)]. L'aciclovir risulta essere efficace nel trattamento dell'infezione da HSV di tipo 1 e 2 sia primaria sia recidivante ( herpes labiale e genitale). It provides a summary of information about tetracycline and does not contain all possible information about this medicine. During long-term antibiotic administration, the risk for drug interaction with OCs is less clear, but alternative or additional contraception may be advisable in selected circumstances.
  prednisolone 5mg liquid
  Oczywiście Levitra działa już po pół godziny od zażycia. The bottle was mixed by inversion in a Turbula mixer for 5 minutes. Low-intensity extracorporeal shock wave therapy -- a novel effective treatment for erectile dysfunction in severe ED patients who respond poorly to PDE5 inhibitor therapy. We catch a glimpse of this patriarchy in a play like Romeo and Juliet with the power of Lord Capulet. In our overweight order diflucan from canada world, prednisolone mylan 20 mg effet buy generic diflucan such changes would affect transplant viability 10 years since humans and many have proved a cheap diflucan tablets challenge. SCHIP was designed as a Federal/State partnership, buy zithromax similar to Medicaid, with the goal of expanding health insurance to children whose families earn too much money to be eligible for Medicaid, but not enough money to purchase private insurance. Bacteraemia in severely malnourished children in an HIV-endemic setting. There are published data from case-control studies, cohort studies, and 2-meta-analyses that include more than 5000 pregnant women who used metronidazole during pregnancy. Potential Effect on Cognitive and Motor Performance: Because olanzapine may cause somnolence, prednisolone acetate buy patients should be cautioned about operating hazardous machinery, including motor vehicles, until they are reasonably certain that olanzapine therapy does not affect them adversely. James Bingham met the late Brigadier Sir Ian Fraser, who introduced the use of penicillin for injured soldiers in North Africa during World War II. Come abbiamo potuto intuire, è chiaro che comprare Levitra in Svizzera è sicuro, comodo, anonimo e conveniente.

  Dosage prednisolone 5mg


  Perhaps this means that the low-frequency SNHL is not due to cochlear damage. The data show that higher mortality rates mirrored lower rates of celiac disease. Gabapentin in Neurontin capsules is an analogue of, glucovance buy and has a similar chemical structure to the neurotransmitter GABA (gamma-aminobutyric acid).
  prednisolone 7.5mg notice
  Erhart in viagra 50 mg professional new york city in 1849 as a drug of generic inventions. Already Merovingian queens are assumed to have had their personal servants, medicament prednisolone sandoz 20 mg and in the 9th-century it is confirmed that Carolingian queens had an entourage of guards from the nobility as a sign of their dignity, and some officials are stated to belong to the queen rather than the king. Seit einigen anwesen werden auch ovale anwendung erschlossen. They are often prescribed for months or years, where can i buy dramamine in canada because acne is a chronic skin condition. Gaga's outlandish fashion sense has also served as an important aspect of her character. It is used to treat certain kinds of bacterial and protozoal infections. On hospital day 2, she has an acute onset of severe dyspnea and hypoxia; CT of the chest reveals bilateral pulmonary emboli. Most of the time, mild painkillers (e.g., Tylenol and Advil) are helpful. The “EO,” as the establishing operation is also called, is not an “antecedent event.” It doesn’t fit into that term. No pueden hacerse recomendaciones de dosificación para la administración de Augmentin ES-600 en pacientes con insuficiencia renal (véase Posología).

  Methylprednisolone 4 mg for headache


  Hiermee hoopt men een negatieve associatie met alcohol te bewerkstelligen waardoor de verslaafde een aversie tegen alcoholische drank opbouwt. we had bought into the battle cry for early detection and tried to practice it. Don't worry about being embarrassed or ashamed about calling and telling what is going on with you, or that you've had an abortion.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top