Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Paroxetine 20 mg et perte de poids c 5 6 (paroxetine 20 mg)

  4 stars based on 41 reviews
  Metronidazole is present in human milk at concentrations similar to maternal serum levels, and infant serum levels can be close to or comparable to infant therapeutic levels. Times a scathing letter, condemning her old supporter Miller, which according to Miller was "unfortunately too long to publish." She believed that his was "superficial and destructive criticism. However, allopurinol colchicina 0.5mg sometimes, people can have an additional procedure called astigmatic keratectomy (AK) to correct any remaining astigmatism. Microparticles inserted into small blood vessels around the knee helped reduce the pain and improve function in eight arthritis sufferers, requip 24mg jeans according to clinical trial results. The most accurate maneuver for detecting an ACL tear is the Lachman test (sensitivity 60%-100%, paroxetine cr 50 mg mean 84%), followed by the anterior drawer test (sensitivity 9%-93%, mean 62%) and the pivot shift test (sensitivity 27%-95%, mean 62%) (SOR C). This is sooo informative….I work on a yacht and I hardly have time to stop and visit a dermatologist. Accessed online from: http://emedicine.medscape.com/article/1194268-overview.
  n-methyl paroxetine 20mg
  • Most cases of acute uncomplicated diverticulitis are treated with conservative medical therapy. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? No matter what your shipping needs, paroxetine 20 mg uses Walmart's got you covered. The medication should become invisible almost immediately. According to the National Institutes of Health, seroxat paroxetine 20 mg it can also be used when the adrenal glands do not function properly. Current methods for reducing the risk of renal failure induced by contrast material include adequate hydration and the use of N-acetylcysteine. Use the form below to add your review, feedback or suggestions that may help others. 72, 60, 48, 36 or 24 equal monthly payments required. Al respecto, paroxetine 20 mg et perte de poids una fuente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías médicas (Anmat) aseguró que, de tratarse de un producto importado, debería figurar registrado en la administración y no es así. It’s just one hurdle i had to face and get over. The First Amendment to the United States Constitution provides that “Congress shall make no law abridging the freedom of speech.” Paragraphs 580-588 of the Initial Report and paragraphs 327 – 329 of the Second and Third Periodic Report describe how freedom of opinion and expression are zealously guarded in the United States, bulk ginseng buyers and also describe the constitutional limitations on freedom of expression. Researchers recruited people between the ages of 18 and 75 years from one tertiary center to participate in the study. i am busy with other things and my GF lives about 1500 km away for the moment. «Primero trataron de jugar Es seguro; anuncios de fármacos para la disfunción eréctil Cialis Bared todos - incluido el efecto de una aterradora secundarios potenciales. Selon les demandes du fabricant de Drugl RSM l’homme se spécialisant de Cialis De la Libido de 20 mgs de compagnie peut achat tadalafil professional 20 mg s’améliorer. coli plasmids are used to clone the gene of penicillin G acylase, the enzyme that turns penicillin G into the antibacterial 6-amino-penicillanic acid. Arrange if: unstable and adjust our assessment of drainage or cervix, buy paroxetine online vulva, or in critically stenotic sutures, or nasopharyngeal ulceration, bleeding, dysplasia, and listen. 32) at amino acid positions 96 or 99, or at positions 96, 103 and 114; positions 96, 157 and 200; positions 96 and 159; positions 160, 178, 196; positions 59, 95 and 100; positions 96 and 188; positions 96 and 205; positions 96 and 110; positions 99 and 194; positions 99 and 158; positions 70, 91 and 99; positions 71, 95 and 127; positions 59, 98, 101 and 192. So far the embryos they thawed for scheduled procedures haven’t been viable. Reviewed gabapentin on 3/1/2018 Never to have alcohol when taking it. However, como tomar nootropil 800 mg after multiple regression, aortic atheroma was significantly predictive of the General Cognitive Score and three cognitive subscores while age was related to only one subscore. After some time, I received the package and tried it, and after two nights, I can see DRASTIC changes!!! Valtrex est souvent prescrit pour les boutons de fièvre, paroxetine 1 mg l'herpès génital et le zona. Constitution prohibits cruel and unusual punishments for convicted inmates. Upon arrival you will be provided one of these cards on complimentary basis to ease your explore of the city. Although levothyroxine only contains T4, T4 is converted into T3 in the body.

  Paroxetine dosierung 60 mg


  Ce résultat reste inférieur au démarrage de son précédent album Born This Way en 2011 [57 ] mais les deux premiers singles extraits reçoivent un bon accueil : Applause et Do What U Want avec R. Hänelle tulisi järjestää liikutettava tippateline. For example, lekarstvo paroxetine 7.5mg this system is particularly useful for expressing in the same host cell either a therapeutic gene or a suicide gene (i.e., a gene which encodes a product that can be used to destroy the cell, such as ricin or herpes simplex virus thymidine kinase). psychotic disorder, aspirin 81 mg nursing implications residual and late-onset, alcohol- or drug-induced (F1x.7) Alcohol- or drug-induced changes in cognition, affect, personality, or behaviour that persist beyond the period during which a direct drug-related effect might reasonably be assumed to be operating. I got Amitriptyline for neck and shoulder pain, doxazosin aurobindo 1mg My anxiety was really high at the time and the doctor told me to go back to see her the following week about what we were going to do about that. We’re the largest independent manager of pharmacy benefits in the United States and one of the country’s largest pharmacies, serving more than 85 million people. The safety and precision of bladeless LASIK, or premium lifestyle ReSTOR & Crystalens implants.

  Loxamine paroxetine 20mg


  Viagra® é um medicamento de uso sob demanda (uso conforme necessário). • ↑ «Archive Chart: UK Singles: 21st May 2011» (en inglés). If you don’t eat enough carbohydrates to match your medication, your blood glucose could drop too low. The pills gave by us are long expiry dates and will keep going longer if saved well. Antipsychotic drugs should not be prescribed for behavioral problems related to dementia unless non-drug or safer drug options are not working and a patient is a threat to himself or others. Lisinopril hctz does not treat one time jump of blood pressure. "Potent natural aphrodisiacs for the management of erectile dysfunction and male sexual debilities." Front Biosci (Schol Ed). Valacyclovir is effective in suppressing genital herpes in men who have sex with men.39 However, paroxetine 25 mg as shown in the trial, sexual transmission is influenced by sexual behavior and biologic factors. We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Deswegen hätte es keinen Sinn, paroxetine 20 mg et perte de poids Levitra für Frauen zu anzuwenden.

  She enjoys precedence over every lady about the Court, sumycin 250mg dosage and when in residence or on a visit to Her Majesty, presides at the Household table. The various products use different vehicles and excipients to prolong release from the site of injection. Activar Construction Products Group Acudor Products, o paroxetine 40 mg Inc Acuity Brands Lighting (Lithonia) Adam Equipment Inc Adams Manufacturing Co. Entretanto, ashwagandha buy 2014 certos testes podem ser solicitados para confirmar o diagnóstico. Do These To Increase Your Penile Size And Strength.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top