Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Médicament reminyl 4mg reminyl xl 8mg

  5 stars based on 67 reviews
  I live in Florida and the sun is terrible during summer months, I do not care about getting a tan (I have red hair and very fair skin) so I don’t even bother and I use sunscreen with spf of 70 (neutrogena sheer liquid), I do not want any sun damage but I heard sun exposure during Retin-A would defeat the anti aging purpose, so is it still okay to use as long as I am careful? neuropática 3, zocor 80 mg side effects podem ser administradas em pacientes idosos. As for brokers, haldol decanoas 100mg I would ignore what they suggest. The pictures above, médicament reminyl 4mg below, and to your right are all examples of fairly serious ear infections that require aggressive treatment if you want your dog to be comfortable. Propranolol Hydrochloride Solution [package insert]. An excimer laser gently reshapes the cornea with computer-controlled precision to correct nearsightedness, reminyl online thesaurus farsightedness and astigmatism. Count the number of days in between to find out the length of your cycle. Many patients will require more than 1 drug to achieve blood pressure goals.
  reminyl cost holidays
  So commonly, an official body assigns a generic name to a drug.
  reminyl overdose 800mg
  I have lived with them for 54 years, kostprijs reminyl 16 mg so I will keep them! 15 of them cause important changes to medical state of patient, reminyl 16 mg vademecum taking Antabuse, and therefore, should be excluded before the administration of the drug. I was consistent with the stuff for about six months until a seaside vacation where I was spending so much time outdoors that I thought I'd better give the retinoid a rest.
  reminyl er 8 mg precio
  Gynecomastia can abhor completely annoying and it’s logical that you’d like to shed your male heart of hearts tissue as soon painless possible. Myasthenia gravis and steroid-induced myopathy of the respiratory muscles. It’s almost impossible for me to even bend over. She grew up in a community with a naturally over-fluoridated water supply.

  Reminyl 5mg 60x


  Antibiotics were administered as a matter of course with the surgery. I never believed in spells so i told my friend this was too good to be true, but she convinced me to give it a try and see if this could help{ i gave it a thought}. I am very lucky because my dentist has worked at the dental school for 30 years. See Granucci, feldene side effects 20 mg "Nor Cruel and Unusual Punishments Inflicted:" The Original Meaning, 57 Calif.L.Rev. There is no evidence that this yeast infection harms the baby.

  Reminyl retard 24 mg


  Valtrex may cause dizziness which may be made worse if used with alcohol or certain medicines. It was previously rare in the U.S., but had a resurgence in the mid-1980s. After Elizabeth’s marriage, reminyl 8 mg preco Mansfield added a codicil to his will, giving an extra £200 for Belle ‘to set out with’. • Mulholland EK, sinequan 10mg kaufen Falade AG, Corrah PT, Omosigho C, N’Jai P, Giadom B, et al., et al. When assessing the safety of a drug prior to releasing it on the market, médicament reminyl 4mg the U.S.

  Reminyl 4 mg comprimidos


  The term alkyl further includes alkyl groups, médicament reminyl 4mg which can further include oxygen, nitrogen, sulfur or phosphorous atoms replacing one or more carbons of the hydrocarbon backbone. In an embodiment, reminyl er 8 mg preço R 4 and R 4' are each hydrogen and R 5 is hydrogen.

  Order reminyl dosage


  These platelet cells need thromoxane A2 and adenosine; vitamin K specific clotting factors (chemicals produced by the body) to make them stick together. Resistance to trimethoprim and norfloxacin had increased steadily over the study period, reminyl 4 mg comprimidos whereas resistance to amoxycillin and nitrofurantoin had remained constant (Table I ).
  reminyl 2mg
  Herkunft oder schlankheitspräparate benutzen lady era 100mg schmelztabletten smt und.
  reminyl tab brand 8mg
  These doses were typically one-tenth the paralyzing dose of a noncompetitive paralytic agent, reminyl 4mg bula such as vecuronium or pancuronium. It is not meant to substitute the advice provided by your own physician or other medical professional. There have been no clinical trials where the company is completely objective and is not in any form linked to researchers and/or participants. According to Bat Sheva Marcus, clinical director of the Medical Center for Female Sexuality in Manhattan and Purchase, N.Y., many of these products use peppermint oil, or some variation of it, to create a tingly feeling. Together, the findings demonstrate the potential for metformin to be utilized as a therapy to prevent or reverse MDR. 20, 2014 — Viagra could be used as a safe treatment for heart disease, finds new research. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Dietary interventions on blood pressure: the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) trials.

  Reminyl 16mg


  During pregnancy, sildenafil should be used only when clearly needed. postural) measurements of pulse and blood pressure are part of the assessment for hypovolemia. © Autonomous Nonprofit Organization “TV-Novosti”, médicament reminyl 4mg 2005–2018. The study authors concluded: "?lifestyle modification may be used as the first line of ovulation induction in PCOS patients." This study suggests that pharmaceuticals are not your only option if you want to become pregnant. Number of bids and bid amounts may be slightly out of date. En pharmacie acheter viagra requiert la présentation d'une ordonnance qui est établie au préalable par un médecin après consultation.
  reminyl 4mg tablet
  This phenyl group also may be substituted with any substituent which allows it to perform its intended function. Что должно быть в слогане мы и сами не знаем. Die herstellungswege musste an den muskel zusammengefasst werden, kostprijs reminyl 4mg trial ed set standart apotheke ohne rezept. Genital herpes can also cause sores near the anus, including the area between the anus and the genitals (the perineum). To prevent chaffing, reminyl 24 mg some people also find it helpful to avoid tight-fitting undergarments. Es bietet Ihnen sämtliche bewährten Vorteile von Viagra, médicament reminyl 4mg aber mehr...und besser!
  reminyl bijsluiter 40mg
  ¿Qué te parece darme eso en la cara despues de echarme la ampolla de vitamina C en vez de la crema de skin doctors Antarctilyne? Там, через Библио Глобус взяли поездку « три в одном».

  Order reminyl er


  (7) The Daubert decision has provoked a landslide of litigation and decisions on expert testimony. Remember to take a look at your total nutrient intake as well.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top