Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Haldol 5 mg efeitos colaterais haldol gotas costo

  4 stars based on 191 reviews
  Despite monumental research efforts, haldol 2 mg side effects the precise nature of the defects leading to type II diabetes have been difficult to ascertain, and the pathogenesis of this condition is plainly multifactorial.
  30 mg haldol
  You will be redirected to an external website that is independently operated and not managed by Galderma Laboratories, haldol risperidona 1mg L.P. Impact of an Institutional Guideline on the Care of Neonates at Risk for Herpes Simplex Virus in the Emergency Department. I had a hard time keeping my house clean and getting started on tasks.
  haldol 2 mg forum
  Bijsluiter gelezen, cost lisinopril wilde er eigenlijk niet aan beginnen, maar toch gedaan. Treatment significantly diminishes the risk of complications. to its plasmid-free neighbors, haldol 2mg/ml andromaco so the cells with plasmids grow more slowly. Electroconvulsive therapy (ECT) and other brain stimulation therapies may be an option for people with severe depression who do not respond to antidepressant medications. A herpesz többnyire ártalmatlan megbetegedés, viszont makacsul visszatérő, többnyire fájdalmas ezért meglehetősen kellemetlen.
  haldol 0 5 mg
  • RE: What do we know about meldonium (drug Aregawi was busted for)? By submitting this form, where can i order voltaren gel you accept the Mollom privacy policy. Member Services Department: Call Simply Healthcare Plans Member Services Department at 1-877-577-0115 (TTY 711). synthesis may be present in cerebrospinal fluid (CSF). The drug sildenafil, haldol 5 mg efeitos colaterais commonly known as the male erectile dysfunction treatment Viagra®, has sometimes been prescribed for female patients with arousal disorders as well. Many diseases and conditions can contribute to elevated liver enzymes. Although the exact incidence of myocarditis is not known, it is estimated that several thousand patients per year are diagnosed in the United States. Whats up this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. A Laser Vision Doctor will help determine if you’re a good candidate. Wir sind davon überzeugt, metoclopramide 5mg syrup dass jeder die Möglichkeit haben soll, die Medikamente von hoher Qualität zu erschwinglichen Preisen im Internet zu erwerben. Note limited elevation of left eye, haldol 5 mg efeitos colaterais denoting superior rectus palsy (A). Polycystic ovary syndrome (PCOS) affects 12-18% of women of reproductive age and up to 21% in some high-risk groups, haldol 5 mg efeitos colaterais such as Indigenous women. BYU Arts is the organization that produces and presents for the Brigham Young University College of Fine Arts and Communications.
  haldol 0.5mg ml
  A: Neurontin (gabapentin) is prescription medicine for treating some types of seizures in people with epilepsy. In reality, this "excuse" for high blood calcium is way over used and is 99% BS. Der Fussballen fühlt sich jedoch immernoch komisch an. 6 Two out of 13 patients discontinued quetiapine due to exacerbation of restless leg symptoms in an open-label trial of low dose quetiapine for insomnia in Parkinson’s disease. One would want to say that the hallucinogenic response occurs because of 5-HT-2 stimulation and therefore there was down-regulation of 5-HT-2 sites following serotonin-selective antidepressants and MAO inhibitors, omnicef 100mg pfizer thus leading to elimination of the hallucinogenic response. Primary prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis with intravenous pamidronate and calcium: a prospective controlled 1-year study comparing a single infusion, haldol 5 mg efeitos colaterais an infusion given once every 3 months, and calcium alone.
  haldol im cost
  special Dacron swab is needed to produce a usable fluid sample. I went to sleep thinking every thing will be alright next day. Thyroiditis includes a group of individual disorders causing thyroidal inflammation but presenting in different ways. Multiple clinical trials have demonstrated that rifaximin at a dose of 400 mg taken orally 3 times a day or 550 mg BID was as effective as lactulose or lactitol at improving HE symptoms. March 19, 2018 | 155,258 ViewsForget reaching for the medicine cabinet, this vegetable is high in a substance also used to treat angina and congestive heart failure - and achieves better results than most blood pressure medications. It is possible to buy no prescription disulfiram online in the UK, the USA, in India, in Canada, in Australia and in few other countries. The first couple of days I had a headache when I woke up, haldol 5 mg efeitos colaterais and felt hungover, but now I am fine. Alcohol use of any quantity after transplantation for alcohol-related liver disease approaches 50% during the first 5 years, voltaren 50 mg tablet ec and abuse occurs in up to 15% of patients. Be to, haldol 5 mg efeitos colaterais palatos ir gaktos utėlės ​​yra izoliuotos, tačiau pirmosios yra labiausiai paplitusios.
  haldol 2mg bula
  I would be up for days with this pain and my doctor didn't want to prescribe me any pain pills till she knew what was going on. Based on the assessment of urine samples, participants who received naltrexone were more likely to stay away from amphetamine compared to those on placebo. Since 9/11, haldol 1 mg 2.77 million service members have served on 5.4 million deployments. But, if the accused person opened the other door, there came forth from it a lady, the most suitable to his years and station that his majesty could select among his fair subjects, and to this lady he was immediately married, as a reward of his innocence. For example, maxalt cost with insurance in industrial applications the weight of products coming off a production line may need to comply with a legally required value. [n10] This finding has cast severe doubts on the reliability of Ehrlich's tentative conclusions. The expected symptoms with overdosage are those of excessive beta-adrenergic receptor stimulation and/or occurrence or exaggeration of any of the symptoms listed under Adverse Reactions (6), haldol 5 mg efeitos colaterais e.g., seizures, angina, hypertension or hypotension, tachycardia with rates up to 200 beats/minute, arrhythmias, nervousness, headache, tremor, dry mouth, palpitation, nausea, dizziness, fatigue, malaise, and sleeplessness.
  haldol 2 mg gtt
  • Control de la ansiedad y de la taquicardia por ansiedad. We suggest offering on the internet buying a try if you are also interested in making sure your shopping for Prednisone is secure and successful. It has been proposed that non-inferiority margins be taken as ~0.5 × mean control effect size (that is, haldol 5 mg efeitos colaterais 0.5 × 3.8 = 1.90) or as the lower 95% limit of the control effect size (that is, 2.1) [ 54, 55].

  Buy Haldol


  Within the pages of Legacy, haldol decanoate 50 mg im Talon played a recurring role as a major antagonist throughout the series' fifty-issue run [3] [9] [29] [30] and throughout its followup miniseries, Star Wars: Legacy—War. [108] In 2015, haldol 5 mg efeitos colaterais McMahon returned to the list with an estimated worth of $1.2 billion. Magnetic resonance imaging (MRI) of the brain is recommended to rule out an acoustic neuroma which is reported to be existent up to 15% of patients with sudden hearing loss (Aarnisalo et al 2004). In addition to alcoholic drinks, haldol 5 mg efeitos colaterais it's important to avoid all sources of alcohol as they could also induce an unpleasant reaction. Although it is stated that the erection occurs in one hour after use, xeloda capecitabine 500 mg roche in my case it happened in about 10 minutes. To clean, aldactone 100 mg costo use soapy water and scrub the dentures with a soft nailbrush on the fitting surface - that is, the non-polished side. I was originally going for a honey burst but the blue and desert burst looks very good in person. denn es verbraucht alles in Organisationen, cheap compazine and deren versagen zu minimieren. This cool refreshing fruit contains citrulline amino acid. Hyperinsulinemia or excessive insulin secretion is most commonly a consequence of insulin resistance, associated with type 2 diabetes or the metabolic syndrome.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top