Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Cheap viagra jelly drugs cheap viagra jelly topical

  5 stars based on 118 reviews
  Não houve prejuízo da fertilidade em ratos que receberam sildenafila em doses de até 60 mg/kg/dia por 36 dias (fêmeas) e 102 dias (machos), can you buy diflucan at walmart uma dose que produziu um valor de ASC de mais de 25 vezes a ASC observada em homens. Duplicates of this uniquely coded Free Trial Offer are invalid and not redeemable at the pharmacy. No series production due to complexity, materials and maintenance.
  cheapest viagra jelly
  I have always had trouble sleeping, both getting to sleep and staying asleep, and i would wake up feeling terrible. Women who present with symptoms of acute dysuria, frequency, and pyuria do not always have bacterial cystitis. Antibiotics kill some helpful bacteria that normally live in the digestive system. You can add drug coverage (Part D) by enrolling in a private "stand-alone" drug plan for an additional premium. Statistical data analysis helps managers forecast and predict future aspects of a business operation.

  Cheap viagra jelly topical


  Most animals show a noticeable improvement within 24 to 48 hours. Не смотря на заверения маркетологов, cheap viagra jelly drugs уверяющих, что препараты совершенно безвредны, надо понимать, что, как любят повторять многие врачи, не бывает лекарства, которое «лечит, но не калечит». While using amoxicillin, cheap viagra jelly drugs you may need frequent blood tests.

  Viagra jelly buy


  This can require additional personnel and, in the case of comatose patients, admission to the intensive care unit, endotracheal intubation, or both. The second ingredient, clavulanic acid, stops this from happening. In some bright lights they look better than during a dim light. As such many of our stock / inventory control calculations would not work (FirstNonEmpty and LastNonEmpty) and the project could not be deployed. Gagyor I, Madhok VB, Daly F, Somasundara D, Sullivan M, Gammie F, Sullivan F. The generic names of all of these drugs end with the suffix “floxacin”. I had VERY dry mouth, I got to where I couldn't talk because my throat was so dry. I take injectable Testosterone, and that does not make a big difference. El tratamiento no debe extenderse por más de 14 días sin que se instituya alguna revisión. Scientists at the University of Toronto found that people whose willpower was depleted by self-control tasks showed decreased activity in the anterior cingulate cortex, a brain region involved with cognition. An attorney's skill and experience can be especially helpful in negotiating and drafting a fair, cheap viagra jelly drugs just, and reasonable Property Settlement Agreement for the parties and their children. Burgdorfer, can i buy reglan online the discoverer of the Lyme spirochete. Tissues in the penis called the corpus spongiosum penis and corpora cavernosa penis fill with blood, causing the penis to become longer, thicker, harder and to stand upright. Lots be beneficial to families realize poverty-stricken because of libidinous problems connected fro inability be advantageous to perpetuation firm erection and pounding sexual acts deterrent intermittently you are able everywhere unravel these problems! Bacterial pathogens are the predominant risk, 100mg viagra jelly thought to account for up to 80%–90% of TD. The Administration, cheap viagra jelly drugs which strongly supported enactment of this law, recognizes that most hate crimes are prosecuted by other levels of government. Nelle persone anziane il dolore progredisce più lentamente, where to buy viagra jelly ma anche nelle persone oltre i 70 anni, l'85% era senza dolore a un anno dallo scoppio herpes zoster.
  cheapest viagra jelly
  It’s great to have options, but sometimes you have to make a decision based on experience rather than just information. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. However, during the trial, doctors prescribed cholesterol-lowering drugs for some participants in the usual care group.

  Viagra jelly online uk


  Valaciclovir ist ein sogenanntes Prodrug von Aciclovir und wird im Körper in dieses umgewandelt.

  Viagra jelly buy


  Studies looked at a wide range of pharmacologic interventions including antispasmodics, where to buy viagra jelly anticholinergic/barbiturate combinations, antidepressants, bulking agents, dopamine antagonists, carminatives, opioids, tranquilizers, phenytoin, timolol, and diltiazem. Wow, nice to talk with someone else on minimal meds, sometimes I feel like I must be the only one. It is also given to reduce the risk of death after a heart attack.
  100mg viagra jelly
  Finger motion can return quickly, buy bactroban cream or there can be some stiffness after surgery. Avoid storage at temperatures above 30°C (86°F). „The chronic indwelling catheter and urinary infection in long-term-care facility residents”. Cyclic alkyl groups include groups with one or more rings, such as, for example, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane, etc. Common conditions treated include asthma, viagra jelly online uk allergies, and arthritis. Bueno días, ya me siento menos mal y es cómo dice el refrán, mal de muchos consuelo de tontas (mi caso) veo que a pesar de mi sospecha de que habían perdido mi pda, no es así, sólo que cogieron más trabajo del que podían, teniendo en cuenta la mudanza. Im 54 and have really noticed my skin changing now that im in menopause. A fracture resulting from a motor vehicle accident would be considered a high-impact fracture, cheap gasex 2014 which is not diagnostic for 11 osteoporosis.
  buy viagra jelly online uk
  Chlorpheniramine; Hydrocodone; Phenylephrine: (Moderate) The therapeutic effect of phenylephrine may be increased in patient receiving corticosteroids, such as hydrocortisone. Tetracycline is a prescription medication that is commonly used as an antibiotic for acne. When a cross-reaction does occur, cheap viagra jelly drugs it is often the result of abusive consumption patterns.

  “We show compassion for lose concentration people want relating to portray games at bottom all devices. [64] Amitriptyline inhibits sodium channels, L-type calcium channels, and K v1.1, K v7.2, and K v7.3 voltage-gated potassium channels, and therefore acts as a sodium, calcium, and potassium channel blocker as well. Acetaldehyde is a colorless flammable chemical compound which appears in the form of a liquid with a distinctive fruity odor.
  buy viagra jelly
  At the guilt/innocence phase of the instant case, Viagra Jelly online the jury was specifically charged that they could not find appellant guilty of capital murder unless he intentionally murdered the victim or intentionally assisted in the commission of the murder and the aggravating offense. Deswegen wird die Behandlung üblicherweise nicht abrupt, sondern ausschleichend beendet. thank you so much Doctor, from the dept of my heart i am very grateful. We encourage you to buy drugs online as it saves both time and energy. The US Government granted pharmaceutical companies free reign to take advantage of sick people in the United States while the rest of the world gets their medicine at a fraction of the cost. Sa prescription était justifiée par la diminution du risque de $ post-zostérien mais ce résultat est contesté. Kamagra ist von FDA (Food and Drug Administration) der USA gebilligt. Marijuana is known to produce significant increases in heart rate and cardiac output lasting for 2-3 hours. De Diego-Sastre JI, prednisolone 5mg tablets to buy Prim-Espada MP, Fernandez-Garcia F. HE may be clinically apparent in as many as one third of cirrhotic patients and, cheap Viagra Jelly if rigorously tested, up to two thirds have some degree of mild or subclinical HE.

  100mg viagra jelly


  Elderly patients have a higher chance of certain side effects. Such type of preparation must be swallowed completely. Since having my mirena in my weight loss has not only ground to a halt but now I'm putting on.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top