Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Cheap prednisone online prednisone tab 20 mg used treat

  5 stars based on 86 reviews
  "If you have your biggest job interview ever with Google, can i buy bentyl over the counter I wouldn't recommend taking it for the first time that morning," Worthington said. Of course, this was untrue since Dudley needed Edward to live as long as possible for his plan to work. (Click Acyclovir Side Effects to learn more, including potentially serious side effects that you should report immediately to your healthcare provider. • viramune palmitat kaufen Liechtenstein, prednisone biogaran 20 mg posologie berichtet ep biofilmbildung s prednisolone 40mg preisvergleich ohne rezept remicade biosim. A sufficient estimator based on a statistic contains all the information which is present in the raw data. “And we'll never know if we are raising false hopes for patients, and unnecessarily spending health care dollars on prescriptions, if we don't do this study. Approximately 4% of ultrasound studies at 20-24 weeks gestation show a placenta previa, but it occurs in only 0.4% of pregnancies at term, because of migration of the placenta away from the lower uterine segment. The Elizabethan government soon made begging a crime. This may extend to the entire scalp (alopecia totalis) or the entire body (alopecia universalis) 12 , 13 ( Figure 6). If you stop taking the drug it comes back immediately. All this DHT gives you symptoms that others don't have.

  No prescription prednisone online


  1, ic prednisone 20 mg side effects2,4 The rash is preceded 1-5 days by a prodrome that may include malaise, headache, photophobia, fever and abnormal dermal sensations ranging from minor tingling and itching to severe pain. Simply log into Snapdeal.com and browse through the wide assortment of products across categories. They may be small, cheap prednisone online sand-like particles with no specific shape (amorphous) or have specific shapes, such as needle-like. Winner P, cheap prednisone online Lewis D, Visser WH, Jiang K, Ahrens S, Evans JK.

  Where to buy prednisone uk


  ZOVIRAXLABIALE 5% crema deve essere impiegato solamente per l' herpes labiale presente sulla bocca. Hipertensão Essencial: em pacientes com hipertensão essencial, buy prednisone without a script a dose inicial recomendada é de 10 mg uma vez ao dia. Clinical consequences of withholding versus administering renin-angiotensin-aldosterone system antagonists in the preoperative period. I haven’t been able to smile like I wish I could and I haven’t been able to afford veneers. Naše internetová lékárna Europe-Pharm je místem, lady era buy online kde si snadno pořídíte kvalitní a vysoce účinné léky bez receptu. I would get a blood check for lupus(ANA) and you might consider a skin biopsy of unexposed skin(your rump is usually the best spot) to ensure that there are not any immune complex depositions. (3) Whether the sentence of death is excessive or disproportionate to the penalty imposed in similar cases, cheap prednisone online considering both the crime and the defendant. National Endocrine and Metabolic Diseases Information Service [On-line information]. For parenteral application, cheap prednisone online examples of suitable preparations include solutions, preferably oily or aqueous solutions as well as suspensions, emulsions, or implants, including suppositories. Enzymes in the liver, where to buy serophene usually the CYP450 enzymes, are often responsible for breaking down drugs for elimination from the body. Because human bites commonly cause infection, cheap prednisone online prophylactic antibiotics are recommended with any break in the skin. evaluated 34 aspirates of pus obtained from adults and children with PTA.

  We have had no experience with this, cheap prednisone online and it is also an expensive intervention, usually uncovered by insurance. interfere with the normal function of the organ attacked by the disease. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus. Advocates show their support for individuals with chronic headache and migraine. It is so precious to feel normal for the first time. After talking to him for three hours, I wasn’t 100 percent convinced of his hypothesis, which is based on new research that—although it has been peer-reviewed—isn’t yet widely accepted in the fire science community. Probiotics may be more or less beneficial depending on the location and stage of your disease. Во всех группах T 1/2 препарата был одинаков, buy aldactone pills равно как не было различий в связывании с белками плазмы. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. Each cat is an individual and will respond to treatment differently. On the other hand men may by unable to identify its symptoms for a certain period of time which can lead to yeast development. Each subject was dosed with valacyclovir oral suspension, 10 mg/kg twice daily for 3 to 5 days. It is also essential to understand how the physiological changes in female as well as male sexual functioning impact desire. Intrathecal drug delivery, or “pain pump,” is a method of giving medication directly to your spinal cord.

  Many things can affect the dose of medication that a person needs, cheap prednisone online such as body weight, other medical conditions, and other medications. Nelson ML, Levy SB: The history of the tetracyclines. • Crowson MG, Patki A, Tucci DL.A Systematic Review of Diuretics in the Medical Management of Ménière's Disease. You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. Is it still working even though im not getting any side effects yet? The drug is not approved by the US Food and Drug Administration (FDA) for use in the US, can i buy flonase over the counter in canada but is commonly used in Eastern European and ex-Soviet countries as a drug for people with heart conditions; it’s also offered for sale online. What is it like to be told you have a disease that may rob you of your sight and ability to walk? Por esto puede comprar Cialis online seguro, cheap prednisone online porque es el medicamento de alta calidad, contiene 20mg del Tadalafil, funciona 36 horas y empieza a funcionar ràpido, dentro de 15-20 minutos despuès de administraciòn de la medicaciòn. Nuestra fuente informativa le presenta los datos farmacològicos sobre medicamento: su efecto, acciòn, dosis, interacciòn, contraindicaciones, efectos secundarios etc. EVERYBODY should enjoy the exercise of constitutional rights. Antecedente de hipersensibilitate la beta-lactamine, de exemplu peniciline si cefalosporine.
  prednisone 100 mg for 5 days
  I simply want to say I am just very new to weblog and really savored this web page.

  IT 1.2.4.6.3 Contribución de calor renovable residual para el calentamiento de piscinas al aire libre. So i contact him for help and told him my herpes problem.
  prednisone cost cvs
  En fonction de la réponse ovarienne, where to buy provera in uk la FSH(rec) peut ne pas être administrée le jour de l'administration de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG).

  Prednisone 5mg prix


  But if there are too many anaerobic bacteria, they upset the natural balance of microorganisms in your vagina and cause bacterial vaginosis. For the celebration of the marriage, there would be 9 days of feasting and jousting. This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your posts. Elastische potential unseres immunsystems compliance, benzac ac 10 buy passend wie. Bei Kamagra handelt es sich um ein erstklassiges und gut verträgliches Medikament zur Behandlung von Potenzstörungen. investigated the cellular penetration of seven antibiotics in cultured human umbilical vein endothelial cells.

  A helical CT scan of the abdomen and pelvis without contrast. Such substituents can include, prednisone 10 mg price philippines for example, alkenyl, alkynyl, halogen, hydroxyl, alkylcarbonyloxy, arylcarbonyloxy, alkoxycarbonyloxy, aryloxycarbonyloxy, carboxylate, alkylcarbonyl, arylcarbonyl, alkoxycarbonyl, aminocarbonyl, alkylaminocarbonyl, dialkylaminocarbonyl, alkylthiocarbonyl, alkoxyl, phosphate, phosphonato, phosphinato, cyano, amino (including alkyl amino, dialkylamino, arylamino, diarylamino, and alkylarylamino), acylamino (including alkylcarbonylamino, arylcarbonylamino, carbamoyl and ureido), amidino, imino, sulfhydryl, alkylthio, arylthio, thiocarboxylate, sulfates, alkylsulfinyl, sulfonato, sulfamoyl, sulfonamido, nitro, trifluoromethyl, cyano, azido, heterocyclyl, alkylaryl, or an aromatic or heteroaromatic moiety. Preparing questions in advance can help patients to have more meaningful discussions with their physicians regarding their conditions. If the degree of local irritation warrants, benzac ac where to buy patients should be directed to use the medication less frequently, discontinue use temporarily, or discontinue use altogether. Bij semi-synthetische antibiotica wordt door de mens ingegrepen in deze uit de natuur gewonnen stoffen.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top