Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Buy viagra uk cheap acquistare viagra online opinioni

  5 stars based on 65 reviews
  Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Patienten erlitten eine teilweise, where to buy calcium carbonate powder walmart plötzliche, vorübergehende oder dauernde Abnahme des Sehvermögens oder einen Verlust des Sehvermögens in einem oder beiden Augen. Appartiene alla classe farmacologica degli ACE inibitori di cui è stato il primo composto ad essere sviluppato, viagra online billigst e pertanto il capostipite della classe. Emergen-C® Replenisher™ is available at Rite Aid and other major retailers (including Amazon). The clinical benefit of follow-up surveillance colonoscopy in patients with one or two small adenomas has never been demonstrated.

  [177] [178] Comprende inoltre molti generi musicali diversi, come opera, heavy metal, discoteca, e rock and roll. Lek, o którym tu mówimy ma jeszcze jedną zaletę. Shorter times of drug exposure did not cause significant cytotoxicity. Dieses silikonlastige macht mir kein gutes Hautgefühl und ich habe den Eindruck bzw. For allergic conjunctivitis, avoid rubbing your eyes. Bristow MR, suhagra spray buy online Ginsburg R, Strosberg A, Montgomery W, Minobe W. In my situation, buy viagra uk cheap when I took the Bugleweed it did a wonderful job of managing the symptoms, as it pretty much helped to eliminate all of my symptoms. De meeste bijwerkingen komen vooral voor bij patiënten die daartoe een voorbeschikking hebben en daarom wordt vooraleer de behandeling gestart wordt een grondig medisch onderzoek gedaan naar de vatbaarheid voor elk van deze bijwerkingen. Crecimiento para girarlo la criterios y venta trial ed set extreme bogota. Il risultato della ricerca è rappresentato dalle 9-gliciniltetracicline (glicilcicline). This story was provided by MyHealthNewsDaily, buy tinidazole canada a sister site to LiveScience. Reactii hepatice: Crestere moderata si asimptomatica a AST si/sau ALT si a fosfatazei alcaline au fost rar semnalate. When outside, buy hydrochlorothiazide protect your skin by using an SPF30+ sunscreen and clothing that protects you from the sun. Six-Sigma Quality is a fundamental approach to delivering very high levels of customer satisfaction through disciplined use of data and statistical analysis for maximizing and sustaining business success. If a travelling companion has symptoms of acute mountain sickness and becomes confused or unsteady, or develops an extremely severe headache or vomiting, they may have a life-threatening condition called high altitude cerebral oedema ( HACE). The news and stories that matter, delivered weekday mornings. Inhibitory effects of metformin on insulin and glucagon action in rat hepatocytes involve post-receptor alterations. Links to other sites are provided as a convenience to users. Some beta-blockers, particularly non-selective beta-blockers such as propranolol, have been noted to potentiate insulin-induced hypoglycemia and a delay in recovery of blood glucose to normal levels. Pull the needle out at the same angle as you injected it. That’s why we want to make Brackets the best code editor for preprocessors out there. I have gained 40 lbs, cheap name brand viagra started loosing my hair and sadly had a miscarriage this past Christmas! As it does today, a lady’s fashion changed quite often. Mary in 1918 and got elected Professor of Bacteriology in 1928. The early childhood hyperkalemia variant of renal PHA-I is the most common subtype of RTA type IV in children and is found with equal frequency in males and females. The risk of precipitating adverse cardiac events (e.g., buy terramycin spray myocardial infarction, tachycardia) following preoperative withdrawal of beta-blockers may outweigh the risks of ongoing beta-blocker therapy, particularly in patients with co-existing cardiovascular disease. Tricyclic antidepressants and histamine H1 receptors. So, viagra cheap and fast delivery how can you consistently obtain this every single time you hit the gym? V Tabulce 1 je popsáno titrační schéma pro zahájení léčby u všech indikací, doporučuje se pro dospělé a děti od 12 let věku. But I have always had a very hard time figuring out what I need to do and would work for me.
  purchase viagra online in usa
  L'aciclovir risulta essere efficace nel trattamento dell'infezione da HSV di tipo 1 e 2 sia primaria sia recidivante ( herpes labiale e genitale). [20] Studies on the effects of viagra when used recreationally are limited, order female pink viagra but suggest it has little effect when used by those not suffering from erectile dysfunction. Зграда је подигнута средином 19. In uno studio statunitense del 1960, buy estrace pills il 50% degli individui che vivono fino a 85 anni ha avuto almeno un attacco, mentre l'1% ha avuto almeno due attacchi.

  Adrenocorticosteroids & Adrenocortical Antagonists" (Chapter). If you or your child finish a short course of steroid tablets but you're/they're still not feeling better, clarithromycin walmart price viagra see your GP or asthma nurse straight away to review your/their treatment. I typed in "Tretinoin gel" in Google and your website was the first to appear. In an embodiment, the tetracycline responsive state of the invention is cancer. It is important for you to compare prices in order to find the ones that are suited to your budget. A generic drug must also meet the same standards of quality and manufacturing as the brand name drug.
  price of viagra in bangladesh
  Cet antibiotique est employé contre les infections respiratoires communes, cheap viagra next day ship comme la sinusite, la bronchite et la pharyngite, ainsi que l' otite moyenne. And I'm not arguing your point, I'm just asking another (non)stupid question: if alcohol and Viagra make your veins bigger and it's the larger veins that cause an erection, how does whiskey dick happen? I personally use Medsmex mostly and have for 6 years. Pichichero M, Aronovitz GH, Gooch WM, McLinn SE, Maddern B, Johnson C, Darden PM. Cialis Generika kaufen kann man hier ganz bequem von zu Hause aus.

  Jak můžete vidět naše webové stránky jsou mnohojazyčné – dodáváme zboží kamkoliv v Evropě. Gastric evacuation by lavage and use of activated charcoal should be considered.

  Costco price on viagra


  Have no idea what I will tell her when she gets older. When discussing the use of medications with your physician/nurse practitioner or pharmacist, buy viagra uk cheap be upfront about your addiction. An interaction is when a substance changes the way a drug works. If your GPU crashes, buy viagra uk cheap hangs, or produces visual artifacts during the test, it may indicate a reliability or stability problem. Anaplastic thyroid cancer is the most advanced and aggressive thyroid cancer and the least likely to respond to treatment.
  where to buy viagra super active+
  Remember, minocycline 100mg capsules buy amoxicillin can be given directly even to very young infants. Use of the term can relate either to an individual drinker or to society, buy maxalt melt online uk and was endorsed by a 1979 WHO Expert Committee* A 1977 WHO report had used alcohol-related disability as an equivalent term at the individual level**Alcohol problem is often used as an equivalent term (as distinct from "the alcohol problem", which implies that an individual's drinking pattern is in itself a problem). I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top