Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Buy urispas side urispas prescription

  So many people who read about America have been asking themselves a lot of question that they have never find answers. For more specific information, aldactone buy online consult with your doctor or pharmacist for guidance based on your health status and current medications, particularly before taking any action. Valtrex is an antiviral medication and uses the drug valacyclovir. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9308. Animal models have shown that quinolones inhibit early fracture healing through a toxic effect on chondrocytes. Reading this post reminds me of my previous room mate! The question of the title Gibson "Girl" could be speculated on as could many of the illustration meanings.

  Urispas medicastore online


  If you take lisinopril for a long period of time, your GP might check your kidney function and your blood levels of potassium from time to time. In celebration of World AIDS Day 2012, buy urispas side Direct Relief released the Diflucan Partnership Program Map, an interactive map that highlights the significant achievements made by Diflucan Partnership Program since 2000.

  Urispas buscopan 40mg


  In healthy dogs, buy wellbutrin sr cortisol levels rise, indicating a normal adrenal response. What's more, urispas 200 mg homme you might be wasting your time - and money - in the first place. This triggered some distress because game enthusiasts were stressed which the composting would not be eloquent or so the match simply would not mesh nicely with an entire lot. After taking the drug, you can achieve an erection, after sexual stimulation, within 5 to 7 minutes. Los episodios de culebrilla o herpes zoster generalmente ocurren de un solo lado del cuerpo. [15 ]​ [16 ]​ La gabapentina tiene una calificación de riesgo elevado (naranja) en iGuard. The zone size should be determined using a standardized test method. A selective beta-blocker may be preferred in patients with diabetes mellitus, urispas 200 mg indication if appropriate for the patient's condition. Living Word Christian Center, 103 A.F.T.R.2d 2009-714 (D. At this time there is no evidence to support that Gabapentin causes bone health problems. [33] Cardiac monitoring is advised for at least five days after the overdose. The white bars denote tetracycline-susceptible strains, buy urispas side striped bars tet(A)-positive strains, and black bars tet(B)-positive strains. They all are potentially life threatening if not recognized early. Patrick directly finds angie medicines to viagra 50 mg professional her water's company, buying elimite whom patrick later kills. Skin near the outbreak area may also become inflamed. "The Gibson Girl influenced a rapidly expanding middle-class, best place to buy liv 52 busily climbing up the social ladder. Evidently, the nerve that supplies the vocal chords can be temporarily damaged by a virus or by breathing fumes. The Fourteenth Amendment forbids the states to "deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law" (§ 1). If you like having sex 5 times a day, buy urispas side then this might not be for you. L’India negli ultimi 15 anni ha visto una crescita esplosiva nella produzione e commercializzazione dei farmaci generici, tanto da diventare il leader mondiale in questa tipologia di prodotti. All appearances to the contrary, such patients must be presumed to be disposing of their tablets in some manner without actually taking them. Luckily my Malwarebytes caught the malicious software and websites. We also provide the option of saving multiple shipping addresses and ensure that our products reach your doorstep within the estimated delivery time. I have lost about 15 lbs in the last month and working out daily now. If I had not read some of the comments, buy urispas side I might have continued with the medication and done more damage without knowing it. The main steps are: preprocess the data, cost of urispas the appropriate selection of variables, postprocessing of the results, and a final validation of the global strategy. By the way, there are two types of estrogen -- alpha estrogen produced by the female organs, and beta estrogen produced by the adrenal glands. Which one of the following is the most effective management approach for this patient? Recovery under the Equal Pay Act provides harmed workers with back pay for the wages lost as a result of the unequal treatment, and, in cases of “willful” violations, “liquidated” damages that double the back-pay award. This may definitely be an extremely smart decision, buy urispas side for there are a lot of other individuals doing the specific same point. No need to wait for the pill to take effect and the mood to go away. Oral contraception and estrogen can reduce the effectiveness of imipramine. However, urispas price in india 2 of these patients later experienced relapse, and follow-up cultures again yielded C. Those who got the propranolol alone and those who got the placebo had no improvement in their anxiety. Toch lees je op een dag wat af: sociale media, what’s app berichten, instructies, e-mails, het laatste nieuws enz. John Lipman Gynecology, Vascular & Interventional Radiology Dr. But lifestyle changes, buy urispas side while basically free, can be difficult to make and may take months to take effect. Dapoxetine (Priligy) is licensed in the UK for the 'on demand' treatment of premature ejaculation in adult men aged 18 to 64 years. The status of a few participants with missing CAPS observations was based on the Posttraumatic Diagnostic Scale (if available for this time point) or the last available value on the CAPS. I would really keep my credit card away from his company, urispas 200 mg what is it for and stay miles away from him. - Apple cider -bottle water -hydrogen peroxide - acidophilus pills(take everyday) -folic acid pills(take everyday) - honey -TURMERIC (seasoning) + ( speeds up the process of healing infections) - Lemons - Golden-seal Root(take everyday) -tea tree oil OK here we gooo!! Viafem capsules contain a blend of eight herbs, which apparently increase blood flow and sensitivity to your lady flower. He is lethargic and pale, buy urispas side and his skin is clammy. Due to the risk of hyperkalemia, drugs that increase serum potassium concentration, such as potassium-sparing diuretics, potassium salts, and heparin, should be given cautiously, if at all, to patients receiving lisinopril, with frequent serum potassium monitoring. http://docs.oasis-open.org/cti/stix/v1.2.1/cs01/part1-overview/stix-v1.2.1-cs01-part1-overview.html. Our three pharmacists over 60 years of combined experience and our friendly staff will treat you like family.

  The reaction mixture was heated to 44 °C and stirred at this temperature for 3 hour. It takes time but after months you do see a huge improvement. Bacitracin A production was detected for 11% of the B. I was sick of doctors casually handing me pills to stop my symptomatic bleeding instead of trying to find out exactly what the problem was. Data entered into TDMS by trial therapists that might inadvertently lead to unblinding is hidden from non-trial therapist users. The .05% comes in a blue and white tube - can't remember the mfg - and the .10% in a yellow and tube (from the same mfg).

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top