Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Buy meclizine boots ic meclizine 25 mg side effects

  5 stars based on 112 reviews
  Not only has the incidence of gonorrhea increased since 2002, but the rate of quinolone-resistant infection has also increased. • Severe (Child-Pugh C): Exposure is increased. burgdorferi (spirochetes, round bodies, and biofilm-like colonies) were generated using novel culture methods. Wenn Sie cialis online kaufen, buy meclizine boots sparen Sie Zeit und Geld. J’avais déjà constaté beaucoup de changements grâce à cette utilisation régulière et je crois aussi que ça a habitué ma peau à ce type d’actifs, meclizine cost uk d’où peut-être le peu d’effets secondaires. The habenulo in- scending from the telencephalon; they form terpeduncular tract (fasciculus retroflexus, the pyramids (A6) in the medulla oblongata, Meynert’s bundle) (p. Safety and efficacy have not been established; the dose required is dependent on route of administration, indication, and often clinical response. All of your purchases will benefit MFS and it's mission to be a source of health and hope for our family, meclizine 25 mg effects friends and neighbors and the communities in which they live. Feel free to place your order by telephone, equate meclizine 25 mg fax, or mail. He used to have a very good memory but has really deteriorated over the past few years.
  meclizine 25 mg bula
  “We will not tolerate any company that obstructs justice and illegally promotes drugs that were not approved to treat children, buy meclizine boots” said Tony West, Assistant Attorney General for the Civil Division of the Department of Justice. In addition, buy meclizine boots thiazide diuretics reduce the risk of stroke and cardiovascular disease in patients with diabetes. In animal studies, BYDUREON and medicines that work like it caused thyroid tumors, including thyroid cancer. Cookies will never contain any personally identifiable information. Emanuel Ezekiel pointed out in a recent New York Times editorial, meclizine hcl 12.5 mg side effects[12] seniors are not necessarily having sex safely, citing surprising new data showing increases in sexually transmitted infections (STIs) in the over-65 age groups -- a 31% increase in chlamydia, and a 52% increase in syphilis. In the latter instance, buy meclizine boots these modified repressor proteins are used as fusion proteins containing an additional transactivator domain such that binding of the fusion protein via the DNA binding domain of TetR to a tet operator sequence engineered into a eukaryotic promoter results in transcriptional activation, not repression as described above for prokaryotic organisms. Above posts is very helpful and informational indeed. Uso en herpes genital: La terapia supresiva con Valtrex reduce el riesgo de transmisión de herpes genital. These gels allow medications to be absorbed through the animal’s skin, meclizine 25 mg uses so there’s no need to force them to swallow pills. "Just five years ago the numbers were lower," he says. the hixL and hixR sites bound by Hin, buy buspar for cats the gixL and gixR sites bound by Gin, the cinL and cinR sites bound by Cin, and the pixL and pixR sites bound by Pin recombinase (Feng et al. Caution is advised in men receiving thioridazine, monoamine oxidase inhibitors, SSRIs, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, or tricyclic antidepressant. Tretinoin promotes skin cell growth and is thought to prolong the growth phase of hair follicles and help repair damaged hair follicles, buy generic actos online promoting hair growth in all regions of the scalp. (148) The circuit court undertook its analysis very reluctantly. Heutzutage wird ein Potenzmittel ohne Rezept in Deutschland zum erschwinglichen Preis vertrieben. Removing all or a large portion of your thyroid gland can diminish or halt hormone production. As discussed in Part III, buy pyridium Concluding Observations ,and above, in Executive Order 13491, Ensuring Lawful Interrogations, President Obama directed that, consistent with Common Article 3 of the Geneva Conventions, individuals detained in any armed conflict shall in all circumstances be treated humanely, and that such individuals shall not be subjected to any interrogation technique or approach, or any treatment related to interrogation, that is not authorized by and listed in Army Field Manual 2-22.3, which explicitly prohibits threats, coercion, physical abuse, and waterboarding. The overuse of antibiotics may make you immune to amoxicillin. Do you know how to make your site mobile friendly? Worldwide, SSRIs are among the most widely prescribed form of antidepressants, often used to treat depression, anxiety disorders, panic attacks, and personality disorders. J`ai pris le cachet deux heures avant les rapport sexuel et tout s`est bien passé pendant environ 10 minutes, alors que sans un remède ça durait moins de 30 secondes. At first, my skin was very flaky and peeled a lot, but after a few weeks of use, it has improved a lot.
  purchase meclizine
  In many cases, however, pharmacokinetics have to be balanced against in vitro activity.

  Dramamine meclizine 25 mg


  But my husband and I are spending a lot more quality time together and weekends with the kids are so good. The serious side effects that come with Antabuse include allergic reactions such as tongue, lips, mouth and face, breathing issues and hives. • It's often necessary to monitor how much of a drug is in your child's blood. A person who has taken Disulfiram is likely to come across unpleasant reactions even if alcohol is taken in small quantities. Boyle J, Eriksson ME, Gribble L, Gouni R, Johnsen S, Coppini DV, Kerr D. For the general management of cystitis, buy meclizine boots the patient is advised to drink plenty of water, which helps cleanse the urinary tract of bacteria.

  Then dry the area, buy meclizine boots and apply one acidophilus pill in your vagina. has no phosphorus, will penetrate right in and take with it any medicinal materials added to it. Los rashes eritematosos han sido asociados con fiebre glandular en pacientes tratados con amoxicilina. 111- to broaden coverage for qualifying exigency leave and expanded military caregiver leave to cover employees with family members who are veterans with a qualifying serious illness or injury. 7 It commonly appears as arcuate groupings of individual papules that develop rings or a peripheral extension of clustered papules with central clearing. The doctor said that I did NOT have an UTI, buy biaxin online but that it sounded like a vaginal yeast infection. The American College of Sports Medicine modified this in 2007, emphasizing that the triad components occur on a continuum rather than as individual pathologic conditions. [6 ] Forskare har nämligen funnit att sildenafil kan bekämpa malariaparasiten Plasmodium falciparum i dess sexuella fas, buy meclizine boots medan de läkemedel mot malaria som idag finns på marknaden endast motverkar parasiten i dess asexuella fas. In addition, buy meclizine boots when using particular services or materials on this site, users shall be subject to any posted rules applicable to such services or materials that may contain terms and conditions in addition to those in these Terms of Use. [215 ] A cantora interpretará Ally, e o filme tem previsão para lançamento em Setembro de 2018. What is my Best Bet to Treat my Tetracycline Stained Teeth? When it comes to prescription strength medications like Retino-A, buy meclizine boots it is best not to self-medicate. Take tetracycline 2 hours before or 6 hours after antacids, calcium supplements, zinc products, and laxatives containing magnesium. It would probably be a great first Autechre album to show somebody what Autechre is all about. • ↑ «Lady Gaga Singing the National Anthem @ the NYC Pride Rally 2013 -- VIDEO» (en inglés). In a 3 month period, buy meclizine boots a first time steroid user can expect to gain 30-50 pounds.

  Where can i buy meclizine


  Amitriptyline, sold under the brand name Elavil among others, is a medicine primarily used to treat a number of mental illnesses. A systematic review of diagnostic studies in myasthenia gravis.

  Now I've switched to procerin pills with nutrifolica solution. And building a community for others to share their help and knowledge. Nabízíme levně dodání generických léčiv Kamagra a jiných podobných produktů na podporu erekce v diskrétním balení na dobírku do 48 hodin, buy meclizine boots jelikož cena Viagry, Cialis a Levitra je v lékárně poměrně vysoká. You can’t split guest privileges across hardware, whether in the same machine or across different machines.

  Cheap meclizine side


  Or it may be when you request a refill of the drug. I am completely new to running a blog however I do write in my journal daily. Good day to you all friends, my name is FAVOUR EDDIE from United State, I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. In order to obtain a prescription you need to fill in a simple, buy motilium easy to use questionnaire and select your preferred treatment.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top