Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Buy kamagra in the uk kamagra günstig online bestellen

  It is clear that the excerpt from the letter was admissible to show the witness' strong bias in favor of appellant. First, paxil cr cheap whereas Viagra and Levitra were effective for four to five hours, Cialis lasted up to 36 hours, making it potentially much more convenient for customers to use.

  Kamagra oral jelly buy online thailand


  You need dialysis when you develop end stage kidney failure --usually by the time you lose about 85 to 90 percent of your kidney function and have a GFR of <15. Increasing your potassium intake will not cause that extra sodium to be excreted. As with other diuretic-induced fluid and electrolyte complications, hyponatremia often develops within the first one to two weeks of therapy if diuretic dose and dietary intake remain relatively constant ( figure 1) [ 1,3,11]. Ved gjennomført og godkjent konsultasjon kan du legge inn en bestilling på resept og medisin hos oss. Behandeln, das dapoxetine 60mg 5 ml trockensaft dosierung insulin human injektion 500 einheiten. For the purposes of testing the VigRXPlus only the most respectable names were accepted. It is equally important to sustain optimal levels, where to buy kamagra in kuala lumpur by taking the herbal supplement on a daily basis. chrysogenum now produce 50,000 units/ml, or about 30mg, significantly improved from the 4 units/ml starting point. This offer MAY be used by patients who are eligible for or participate in federal healthcare programs such as Medicaid, Medicare (Part D or otherwise), or any similar federal or state programs, including any state pharmaceutical assistance program PROVIDED this prescription will NOT be submitted for reimbursement to such government healthcare programs, or to any private insurance, HMO, or other third-party payment arrangement, and will NOT count towards out-of-pocket cost under a prescription drug plan, such as the "True Out-Of-Pocket (TrOOP)" expenses under Medicare Part D. The Woman's Part: Feminist Criticism ofShakespeare. Tranquillizer A calming agent; a general term for several classes of drugs employed in the symptomatic management of various mental disorders. That it was in her body during the Australian Open is undeniable and illegal. Sin embargo, a estas dosis tópicas se observó retraso en la osificación en diferentes huesos en conejos. Migraines and serotonin are believed to be closely related. It allows the healthier skin cells to be more visible on the surface so the skin looks younger and more refined. For more information, alli where to buy please contact RxHelp.ca at questions@rxhelp.ca. Una ventaja que tiene Cialis sobre Viagra y Levitra es su vida media de 17.5-hora (Cialis puede trabajar hasta 36 horas, buying xalatan eye drops después de lo cual queda aproximadamente el 25 por ciento de la dosis absorbida en el cuerpo), en comparación con la media de cuatro horas de vida de sildenafilo (Viagra). (See ADVERSE REACTIONS: Pediatric Patients.) A maximum daily dose of 2000 mg is recommended. If the science is to be advanced further, kamagra 100mg jelly sachets then perhaps some enterprising individual will invent some measurement technology that makes the recording of such latencies as easy and convenient as the current percent correct recording is. Отмечена хорошая переносимость препарата в дозах до 4800 мг/сут. Eventually I started to dance from within myself, proventil buy 2014 knowing the motions have a meaning. Like other PDE5 inhibitors (tadalafil, buy kamagra in the uk vardenafil, sildenafil) Tadalafil super active (tadalafil) may cause some side effects. My A1C was 4.5 so my diabetes was in perfect control. Start out at just 1 scoop per day and gradually increase to full dosage of 3 scoops a day. This was for the purpose of overhearing a conference with Hoffman, buy kamagra in the uk set for the following afternoon. Do Urine Cultures for Urinary Tract Infections Decrease Follow-up Visits?

  Buy kamagra oral jelly wholesale


  Ich machs aber ganz dünn und vorsichtig dennoch, weil meine Haut dort sehr unempfindlich ist. Which one of the following findings on pulmonary function testing would raise concerns that she actually has vocal cord dysfunction? Patients were randomized to receive either oral valacyclovir 2000 mg or oral acyclovir 200 mg four times daily starting within 3 days of heart transplant and continuing for 90 days. Phase mcmasters i-studie für unterschiedliche urologischen tumoren, online kamagra kopen sagte amit. Jaime Ross's sleazy ex-husband was trying to win custody of their child by claiming she was working too hard. often times this can indicate deeper problem such as thyroid resistance.
  kamagra oral jelly online kaufen erfahrungen
  Jedna tabletka zawiera 100 mg cytrynianu silddenafilu i 60 dapoksetyny. If 2 different tests (eg, HbA1c and FPG) are performed and 1 gives clinically significant results and the other does not, the test with clinically significant results should be repeated. Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). In genere compaiono entro i primi giorni di sospensione del trattamento, ma in casi molto rari questi sintomi sono comparsi in pazienti che avevano inavvertitamente saltato una dose. Researchers hypothesize that the effect of Parkinson's on this system is responsible for the clinical symptoms of depression and anxiety. stock solution Molarity and volume) and "2" represents the diluted conditions (i.e. Monitor for loss of glycemic control when pseudoephedrine, phenylephrine, and other sympathomimetics are administered to patients taking antidiabetic agents. Oral acyclovir in the treatment of herpes zoster in general practice.

  Dosierung kamagra 100mg


  [1] The anthranoid laxatives pass through the gastrointestinal tract unabsorbed until they reach the large intestine, where they are changed into their active forms.

  Were can i buy kamagra


  Иногда новые полезные функции так и остаются невостребованными только из-за того, bactroban cream to buy что пользователь не заглянул в историю изменений программы. Corporation konzentriert sich gedanken zu totgeburten werden sie diente. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? [4] Fluconazol ist ein starker Inhibitor von CYP2C9 und ein schwacher Inhibitor von CYP3A4. I'd might skip a day or so, maybe I'll hear a difference? Especially during the first week(s) of the diet, micardis 80 mg buy online withdrawal symptoms, similar to complaints stemming from the cessation of coffee, tobacco or alcohol consumption, may occur. Should I really be using a higher strength if my skin can handle it (it's not really sensitive...I can rub it down with a lemon slice for 5 minutes before a shower without experiencing any redness), or could I just use the lower strength more often? This patient needs prompt evaluation and treatment for probable heparin-induced thrombocytopenia (HIT). An oral antiviral agent is recommended to ensure adequate corneal penetration 217 in the treatment of HSV endothelial keratitis.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top