Folketingskanditat Abbas Razvi

Det Radikale Venstres fornemmeste opgave er, at grundlæggende menneske rettigheder bliver download movies overholdt.

Jeg, som repræsentant af dette parti, vil kæmpe for vores rettigheder. Det betyder meget for mig, at der i vores demokratiske samfund, reelt hersker demokrati, i stedet for, at det kun eksisterer på papiret.

Jeg vil anstrenge mig for og kæmpe for, at du og dine børn får reelle muligheder inden for alle sektorer, hvad enten det drejer sig om uddannelse, jobmuligheder eller optimal behandling i sundhedssektoren.

Hvis, du vælger at stemme på mig, vil jeg kæmpe for dine rettigheder, uanset din baggrund. Dine rettigheder er også mine.


Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Om Abbas Razvi

Abbas Razvi Medlem af Region Hovedstaden samt folketingskandidat

Jeg er et engageret menneske, som ikke kan lade være med at blande mig i de forhold, der påvirker mine medmennesker og jeg. Jeg ser os alle, som borgere i en lille landsby, hvor vi alle er afhængige af hinanden og vores gøren og lade påvirker os alle. Hvad vi gør i den rige vestlige verden, har konsekvenser for den fattige del af verdens befolkning. Derfor skal vi handle med den største agtpågivenhed og være bevidste omkring vores handlinger.

Vi kunne også vælge at være ligeglade med alle andre og især, dem som ikke ligner os selv eller har en anden overbevisning. Men, i denne globaliserede verden kan det slet ikke lade sig gøre. Fordi verden er blevet så lille og nærværende for os alle. Derfor skal vi være meget bevidste omkring vores handlinger. Vi er meget heldige, fordi vi lever i et  demokrati, hvor vores basale menneske rettigheder er en selvfølge for os. Ser vi rundt omkring, ser vi millioner og atter millioner, der ikke nyder disse rettigheder. Skal vi være ligeglade med dem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke råd til at være ligeglade. For disse underprevilligerede mennsker drager i landflygtighed, fordi, de også gerne have de samme goder, som andre nyder  godt af i vores del af verden. Derfor er der en god grund til handle og også slås for de andres rettigheder, eller i det mindste, hjælpe dem, støtte dem i deres kamp for deres rettigheder.

Jeg synes, at det er vores demokratiske styreform, der har dannet grundlag for det samfund vi har i dag. Et demokrati er inkludrende og derfor skal vi  inddrage alle i vores samfund. Et demokrati kendetgnes ved, at det behandler sine minoriteter med respekt og ligeværd, så alle føler sig som en del af samfundet. Jeg ser mennesker med store potentialer, så hvorfor ikke bruge det de har, i stedet for  hele tiden at påpege deres mangler. Hvis vi formår, at gøre vores demokrati til en rollemodel, vil andre tage det til sig.

Danmark har været et forgangland med hensyn til den korteste afstand mellem borgere og myndigheder samt en homogen befolning, hvor  socialuligheden har været minimal. Men, desværre her i  de seneste år, er alt  blevet centralt styet og social uligheden er blevet større og større. Denne tendens skal stoppes og vi skal genindføre social retfærdighed, fattigdommen skal bekæmpes og de dårligtsilledes forhold skal forbedres. Kort sagt : lad os genindføre demokrati i Danmark.

Det er min motivation for at være politiker og jeg har brug for støtte og opbakning fra dem, som tænker på linie med mig.

Politiske resultater

Jeg har siddet i Region hovedstaden siden den 1. januar 2006. Det er lykkedes os i den radikale gruppe at få indført flg. tiltag:

1) Etnisk ligestilling, når ledige stillinger skal besættes. Det betyder, at der vil ansættes flere medarbejdere med etnisk babgrund, når  Regionen ansætter flere medarbejdere. Regionen beskæftiger ca. 38000 medarbejdere.

2) Hospitalerne tilbyder også Halal mad nu. På Hvidovre Hospital har man kørt et pilotprojekt, som sikrer mad til alle. Dette har været en succes og ordningen  udbredes nu til andre hospitaler.

3) Vi har sørget for, at Regionens to buslinier 300S og 500S er nu udstyret med EUs anbefalet filtre af højeste kvalitet. Disse filtre minimerer CO2 udledningen. Det betyder, at vi transporter passagerer med de laveste miljømæssige konsekvenser.

Uddannet folkeskolelærer og civiløkonom

CV

  Navn: Abbas Razvi

   

  Mail: razvi@c.dk , abbas.razvi@regionh.dk

   

  Mobil: 26 89 94 82

   

  Ægteskabelig stilling: Dansk gift, 3 børn (27, 20, 16 år)

   

  Sprogkundskaber: Dansk, engelsk, urdu, persisk (farsi), tysk på brugerniveau

   

  Uddannelser:
  Student og B.Sc. studerende  1966
  Indvandring til Danmark  1969
  Certificate of Attendance U.K. 1977
  Dansk lærereksamen  1977
  Diplomprøven i Udenrigshandel 1985
  (H.D.)
  Efteruddannelse på Danmarks Lærer
  Højskole, korte såvel som årskurser 1980 – 1992
  Uddannelses- og Erhvervsvejlederudd.
  På DEL 2000

   

  Beskæftigelse:

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult.

  Mit firma arbejder med en række forskellige opgaver. Vi tolker, oversætter tekster af alle slags, både med juridiske, medicinske og sociale indhold. Holder foredrag om blandt andet integrationsproblematikker og m.m. Tilbyder rådgivning ved ansættelsestjanser, når topstillinger skal besættes med folk med anden etnisk baggrund.

   

  Jeg sidder i to udvalg i det nuværende Regionsråd: Miljø – og trafik udvalget og Vækstforum. Vækstforum har meget fokus på vækst, velstand og øget beskæftigelse i vores region.

   

  Fritid:
  Folketingskandidat ved de 2 forrige valg. Stadig folketingskandidat. Initiativtager til diverse beskæftigelsesprojekter projekt Omarjob m.m.

   

  Holder foredrag om integration af etniske minoriteter i forskellige fora. Er medlem af Region Hovedstaden. Sidder i underudvalget ”Regional udvikling” og beskæftiger mig blandt andet med beskæftigelsesproblematikken i regionen.

   

   

  Handelsoverlærer på Niels Brock

  Det Mener Jeg

  Buy ethionamide ethionamide 250mg tab

  5 stars based on 83 reviews
  This does not measure body fat directly, but correlates quite closely to direct measures of body fat. Reproduction studies of BRL 14151K and BRL 25000. It is prescribed for the for chronic, severe pain as a result of cancer, nerve damage, back injury, major trauma or other causes. I use a foundation with 20 SPF daily, ethionamide 250mg bula but have an indoor job and truthfully am only outside for very short times (i.e. Relationship between epidemiology of candidal infections and therapy. See Prevacid entry for more information on lansoprazole. 6 Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonları yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olmalıdır. unusual patterns have appeared on the skin on some areas of my face, ethionamide price of although they are faint . They do not treat viral infections (e.g., buy nizoral cream boots the common cold). Al llevar el glicólico , ethionamide 250mg tablets ¿no notas que te afina las arruguitas también?. Natürlich braucht man eine zusätzliche Stimulation dazu, can i buy amitriptyline online aber tatsächlich bleibt man auch nach dem ersten Orgasmus noch weiterhin erregt! Type 1 usually causes oral herpes, where to buy calcium carbonate chalk or cold sores. We assessed secondary clinical course outcomes by a structured interview at 4 and 14 days. Viagra® foi efetivo numa ampla faixa de pacientes de ED, buy ethionamide incluindo aqueles com uma história de doença arterial coronariana, hipertensão, outras doenças cardíacas, doença vascular periférica, diabetes mellitus, depressão, revascularização miocárdica, prostatectomia radical, ressecção transuretral da próstata (RTUP), lesão da medula espinal e em pacientes em tratamento com antidepressivos/antipsicóticos e anti-hipertensivos/diuréticos. A seguito di trattamento con un inibitore reversibile e selettivo degli IMAO è possibile un periodo di interruzione inferiore ai 14 giorni prima di iniziare il trattamento con sertralina. Content of the essential oil depends on location and time of harvesting, ethionamide overdose 80mg and mainly consists of mono- and sesquiterpenes. Elavil is prescribed for Depression, where to buy aciphex Insomnia, Interstitial Cystitis and Headaches and is mostly mentioned together with these indications. let the initial composition of opinions be given by 1. The TRE is made up of at least one Tet operator (tetO) sequence (e.g. The dose of MicardisPlus to be used depends on the dose of telmisartan that the patient was taking before: patients who were receiving 40 mg telmisartan should take the 40/12.5 mg tablets, buy ethionamide and patients who were receiving 80 mg telmisartan should take the 80/12.5 mg tablets. Ces données ne sont pas transmises à quelque titre et pour quelque cause que ce soit à des tiers. Per molti questo problema di capelli può diventare una perdita e una vera e propria malattia. So, how can you identify the legitimate products through all the smoke? It appears that the effects of thiazide diuretics on glycemic control are dose-related and low doses can be instituted without deleterious effects on glycemic control.

  The general principles are to initiate desensitization with low microgram amounts of drug, doubling the dose every 15 minutes, and then careful observation for 2 hours after the administration of the last dose. To date, ethionamide 250mg bula 20/20 Institute has performed over 20,000 LASIK procedures. In the case of nociceptive pain, buy ethionamide the documents suggest a simple pattern of misbehavior: commissioning tests but declining to publish results that showed the drug did not work. Er is meer kans op hematologische reacties (m.n neutropenie) bij combinatie met geneesmiddelen die een negatieve invloed hebben op het bloedbeeld (bv.

  Ethionamide tablets 50mg


  Penicillin, cephalosporin, or other β-lactam allergy.

  Fda ethionamide 250mg


  Many patients are low in confidence and self-esteem and fear to expose themselves to others. Drug interaction This drug should not be used with nitrates and recreational drugs called "poppers" containing amyl or butyl nitrite; alpha-blocker medications; other medications for impotence; high blood pressure medicines, buy ethionamide etc. Usatine RP, Smith MA, Chumley H, Mayeaux EJ Jr., Tysinger J, eds.

  Ethionamide tablet 250 mg


  Are you considering Diflucan or Nystatin for your Candida infection? Higher quality ingredients yield higher quality results, buy ethionamide which is what you and you’re your partner deserve – only the best of the best! Hahn, I found your book through The People's Pharmacy section of The Dallas Morning News. The cross-national variation of four aspects of sexual well-being (the emotional and physical satisfaction of sexual relationships, satisfaction with sexual health or function, and the importance of sex in one’s life) was explored using cluster analysis, and relationships among sexual well-being, general happiness, and various correlates were examined using ordinary least squares regression and ordered logistic regression. If you use one Datacenter license for a quad CPU machine, then you have a problem. Patients with severe sleep apnea (apnea-hypopnea index >29) and concomitant cardiovascular disease benefit the most from treatment for obstructive sleep apnea. Save up to 80% instantly!", buy ethionamide "side_effects_page": "Learn about side effects and possible interactions when taking Flagyl ER ", "medicare_seo_page": "Medicare coverage and pricing details for Flagyl ER. All medications have some side effects, buy ethionamide I did try the larger dose but dont think it is for me. Ingredients, buy ethionamide food and color additives, packaging, and food contact substances. Some beta-blockers, particularly non-selective beta-blockers such as propranolol, have been noted to potentiate insulin-induced hypoglycemia and a delay in recovery of blood glucose to normal levels. Each host needs to have sufficient licenses to run the maximum number of virtual machines it can be realistically expected to ever run. Recovery is less likely if the condition persists for longer than a year, worsens, or begins before puberty. He was the first person charged with the attempted assassination of a U.S. It usually takes three to six weeks for your body to respond to the drugs and for you to notice an improvement in your symptoms. By the way, buy Ethionamide sometimes people DO have, not necessarily wrinkles, but fine lines that look way obvious. Looking at studies done with animals and humans, many of these “endocrine disruptors” seem to play a role in changing puberty timing. This treatment might harm a baby developing in the womb. Treatments with limited (level 2) evidence of effectiveness include off-the-shelf insoles, buy ethionamide custom-made insoles, stretching of the plantar fascia, corticosteroid iontophoresis, custom-made night splints, and surgery (for those who have failed conservative therapy). فمن غير المستحسن للاستخدام أثناء الحمل إلا إذا كانت الفوائد التي تعود على الأم تفوق المخاطر للطفل الذي لم يولد بعد . In the future, ethionamide mims online endothelins, adenosine antagonists, long-acting vasoconstrictors, and antileukotriene antagonists may play a role in preventing and treating hepatorenal syndrome.

  Arbejder i mit eget firma SanoraConsult

  Galleri

  Regionsrådsmedlem

  Kontakt mig

  Abbas Razvi

  26 89 94 82

  Send mig en e-mail

  © 2018 Abbas Razvi
  Udarbejdet af LEEDRS.DK

  Back to top